ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Юридичнi особи не володiють пакетом акцiй 10 вiдсоткiв та бiльшед/нд/н, д/н, д/н, д/н, д/н0000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Поляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС УКраїни Днiпропетровськiй обл.33128832.5545379533.33336687331288000
Поляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.33128732.5544396833.33326626331287000
Калашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.33128832.5545379533.33336687331288000
Усього 993863 97.66351559 100 993863 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.