ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 08.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.06.201057/04/1/10Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000074470Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251017640254410100
Протягом звітного року додаткових емісій акцій не реєструвалося. Згідно діючого законодавства випуск акцій переведено у 2010 році у бездокументарну форму існування. Фактів лістингу/делістингу не було. Акції розподілено серед акціонерів повністю, емітентом акції не викуплялися. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не відбувалася.