ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/н, ["д/н" - відсутнє у довіднику], д/н, д/н, д/н, д/н000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Поляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС УКраїни Днiпропетровськiй обл.33128832.55453795331288000
Поляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.33128732.55443968331287000
Калашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.33128832.55453795331288000
Усього 993863 97.66351559 993863 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.