ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Поляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС УКраїни Днiпропетровськiй обл.18.11.201033128832.55453795331288000
Поляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.01.08.201233128732.55443968331287000
Калашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.18.11.201033128832.55453795331288000
Усього 993863 97.66351559 993863 0 0 0