ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зосименко Микола Тарасович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 585607, 08.04.1997, АНД РВДМУУМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДнЕМЗ, директор
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляцька Марина Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1986
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Пiлот", економiст з фiнансової роботи.
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вавiлiн Андрiй Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 009755, 04.01.1996, Жовтневий РВДМУУМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Авiто-Трейдiнг", фiнансовий директор
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соколова Вiкторiя Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 543346, 06.11.2006, АНД РВ ДМУ УМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1968
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Авiто трейдiнг груп", економiст з фiнансової роботи
6.1.8. Опис Непогашеної заборгованностi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калашникова Iрина Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1988
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** не займала
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляцький Роман Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Авiто Днiпро" директор
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директорЗосименко Микола ТарасовичАЕ, 585607, 08.04.1997, АНД РВДМУУМВС України Днiпропетровської обл.18.11.201099290.9769929000
РевiзорПоляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.18.11.201033128732.55443968331287000
Голова Наглядової радиВавiлiн Андрiй ВiталiйовичАЕ, 009755, 04.01.1996, Жовтневий РВДМУУМВС України Днiпропетровської обл.д/н000000
Головний бухгалтерСоколова Вiкторiя ВiталiївнаАН, 543346, 06.11.2006, АНД РВ ДМУ УМВС України Днiпропетровської обл.д/н000000
Член Наглядової радиКалашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.18.11.201033128832.55453795331288000
Член Наглядової радиПоляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.18.11.201033128832.55453795331288000
Усього 1003792 98.63920443 1003792 0 0 0