ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ДнЕМЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 49021
3.1.5. Область, район Дніпропетровська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Саранська 95

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ 487388
3.2.2. Дата державної реєстрації 12.07.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконком Днiпропетровської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 254410
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 254410

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Днiпропетровськ
3.3.2. МФО банку 305299
3.3.3. Поточний рахунок 26004116765001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 
28.93  ВИРОБНИЦТВО МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ I НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ 
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента