ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Юридичнi особи не володiють пакетом акцiй 10 вiдсоткiв та бiльше. 0000000000 , дIн, , 0 0.0000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Калашникова Iрина Анатолi∙вна АН № 747321, виданий Ленiнським РВ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй обл. 16.10.2008 18.11.2010 331 288 32.55453795055 331 288 0 0 0
Поляцька Марина Анатолi∙вна АН № 105049, виданий Ленiнським РВ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй обл. 11.02.2003 01.08.2012 331 287 32.55443968398 331 287 0 0 0
Поляцький Роман Анатолiйович АЕ № 448566, виданий Ленiнським РВ УМВС УКра∙ни Днiпропетровськiй обл. 17.12.1996 18.11.2010 331 288 32.55453795055 331 288 0 0 0
Усього  993 863 97.6635156 993 863 0 0 0