ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація гарантії третьої особи.

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта ЄДРПОУ гаранта Область  
  дIн дIн дIн Дніпропетровська область дIн дIн 
дIн