ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про органи управління емітента.

Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо.
  Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства; Виконавчий орган - дирекцiя. Контролюючий орган - наглядова рада та ревiзор. Всi органи управлiння користуються Статутом товариства та вiдповiдними внутрiшнiми положеннями, якi затвердженi на загальних зборах акцiонрiв.