ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Особлива інформація на 15.09.2011

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Зосименко Микола Тарасович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    21.09.2011  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00443016
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 49021
     Населений пункт м.Днiпропетровськ
     Вулиця, будинок вул.Саранська, 95
     Міжміський код, телефон та факс 0562-3745141, 3745141
     Електронна поштова адреса zosimenko@dnemz.com.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 15.09.2011
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi ДКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 174(1179)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 19.09.2011
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення д/н
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 15.09.2011