ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Особлива інформація на 15.09.2011

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
15.09.2011 Призначено головний бухгалтер Соколова Вiкторiя Вiталi∙вна АН, 543346, 06.11.2006, Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй областi 0,000
Зміст інформації Посадова особа головний бухгалтер Соколова Вiкторiя Вiталi∙вна (паспорт: серiя АН номер 543346 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй областi 06.11.2006) призначена 15.09.2011. Акцiями Товариства не володiї. Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини немаї. ВIДОМОСТI про змiну складу посадових осiб ВАТ "ДнЕМЗ" Звiльнено за власним бажанням головного бухгалтера ВАТ "ДнЕМЗ" Алтухову Iнну Юрi∙вну, паспорт АК №335723, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй обл. 24.09.1998р.(наказ №1-к вiд 06.01.2011р., протокол засiдання правлiння №3 вiд 06.01.2011р.) Часткою у Статутному капiталi товариства не володiї. На посадi головного бухгалтера ВАТ "ДнЕМЗ" перебувала з 12.07.2010р. Посадова особа непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини не маї. Призначено головним бухгалтером ВАТ "ДнЕМЗ" Соколову Вiкторiю Вiталi∙вну, паспорт АН №543346, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй обл. 06.11.2006р. (наказ №8-к вiд 11.05.2011р, протокол засiдання правлiння №4 вiд 11.05.2011р.) Часткою у Статутному капiталi товариства не володiї. Посаду, якi обiймала: фiнансовий аналiтик ТОВ "Авiто Трейдiнг Груп". Посадова особа непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини не маї. Безстроково.
15.09.2011 Звільнено головний бухгалтер Алтухова Iнна Юрi∙вна АК, 335723, 24.09.1998, Самарським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй областi 0,000
Зміст інформації Посадова особа головний бухгалтер Алтухова Iнна Юрi∙вна (паспорт: серiя АК номер 335723 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй областi 24.09.1998) звiльнена 15.09.2011. Акцiями Товариства не володiї. Непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини немаї. ВIДОМОСТI про змiну складу посадових осiб ВАТ "ДнЕМЗ" Звiльнено за власним бажанням головного бухгалтера ВАТ "ДнЕМЗ" Алтухову Iнну Юрi∙вну, паспорт АК №335723, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй обл. 24.09.1998р.(наказ №1-к вiд 06.01.2011р., протокол засiдання правлiння №3 вiд 06.01.2011р.) Часткою у Статутному капiталi товариства не володiї. На посадi головного бухгалтера ВАТ "ДнЕМЗ" перебувала з 12.07.2010р. Посадова особа непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини не маї. Призначено головним бухгалтером ВАТ "ДнЕМЗ" Соколову Вiкторiю Вiталi∙вну, паспорт АН №543346, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС Укра∙ни в Днiпропетровськiй обл. 06.11.2006р. (наказ №8-к вiд 11.05.2011р, протокол засiдання правлiння №4 вiд 11.05.2011р.) Часткою у Статутному капiталi товариства не володiї. Посаду, якi обiймала: фiнансовий аналiтик ТОВ "Авiто Трейдiнг Груп". Посадова особа непогашено∙ судимостi за корисливi та посадовi злочини не маї. Безстроково.