ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Особлива інформація на 19.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2017ЗвільненоГолова наглядової радиПоляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.5545
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Поляцький Роман Анатолiйович (паспорт: серiя АЕ номер 448566 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 17.12.1996) звiльнено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55450% на суму 82822.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi,3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.). Поляцького Р.А. переобрано на наступний термiн 3 роки загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиКалашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.5545
Зміст інформації:
Член наглядової ради Калашникова Iрина Анатолiївна (паспорт: серiя АН номер 747321 виданий Ленiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 16.10.2008) звiльнено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55450% на суму 82822.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.). Калашникову I.А. переобрано на наступний термiн 3 роки загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиКравчук Наталiя ЮрiївнаМО, 720500, 24.07.1999, Бериславський РВ УМВС України в Херсонськiй обл.0
Зміст інформації:
Член наглядової ради Кравчук Наталiя Юрiївна (паспорт: серiя МО номер 720500 виданий Бериславський РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.07.1999) звiльнено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.). Призначено на посаду замiсть звiльненої особи Поляцьку Марину Анатолiївну термiном на 3 роки загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.)
19.04.2017ЗвільненоРевiзорПоляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.5544
Зміст інформації:
Ревiзор Поляцька Марина Анатолiївна (паспорт: серiя АН номер 105049 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 11.02.2003) звiльнено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55440% на суму 82821.77 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.). Призначено на посаду замiсть звiльненої особи Литвиненко Наталiю Олексiївну термiном на 3 роки загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ЗвільненоГенеральний ди ректорЗосименко Микола ТарасовичАЕ, 585607, 06.04.1997, АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0.9757
Зміст інформації:
Генеральний ди ректор Зосименко Микола Тарасович (паспорт: серiя АЕ номер 585607 виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.04.1997) звiльнено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.97570% на суму 2482.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.). Зосименко М.Т. переобрано на наступний термiн 3 роки загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ПризначеноГенеральний директорЗосименко Микола ТарасовичАЕ, 585607, 06.04.1997, АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0.9757
Зміст інформації:
Генеральний директор Зосименко Микола Тарасович (паспорт: серiя АЕ номер 585607 виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.04.1997) призначено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.97570% на суму 2482.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод", генеральний директор.Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ПризначеноГолова наглядової радиПоляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.5545
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Поляцький Роман Анатолiйович (паспорт: серiя АЕ номер 448566 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 17.12.1996) призначено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55450% на суму 82822.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Авiто Днiпро", приватний пiдприємець. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиКалашникова Iрина АнатолiїнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.5545
Зміст інформації:
Член наглядової ради Калашникова Iрина Анатолiїна (паспорт: серiя АН номер 747321 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 16.10.2008) призначено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55450% на суму 82822.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиПоляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.5544
Зміст інформації:
Член наглядової ради Поляцька Марина Анатолiївна (паспорт: серiя АН номер 105049 виданий Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 11.02.2003) призначено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55440% на суму 82821.77 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).
19.04.2017ПризначеноРевiзорЛитвиненко Наталiя ОлексiївнаАЕ, 587320, 12.05.1997, АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Ревiзор Литвиненко Наталiя Олексiївна (паспорт: серiя АЕ номер 587320 виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 12.05.1997) призначено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiст "Пiлот", економiст. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017р. (протокол №1 вiд 19.04.2017р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.