ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Особлива інформація на 10.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова наглядової радиВавiлiн Андрiй ВiталiйовичАЕ, 009755, 04.01.1996, Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Вавiлiн Андрiй Вiталiйович (паспорт: серiя АЕ номер 009755 виданий Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 04.01.1996) звiльнена 10.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3роки Рiшення прийнято протокол №1 вiд 10.04.2014 року загальних зборiв акцiонерiв. Призначено: Голова наглядової ради Поляцький Роман Анатолiйович, паспорт АЕ 448566, видано Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровської обл. 17 грудня 1996р., частка акцiй - 32,55%, мiсто роботи за останнi 5 рокiв -ТОВ "Авiто Днiпро", директор, приватний пiдприємець. Призначено на посаду строком на 3 роки.
д/нЗвільненоЧлен наглядової радиКалашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.55
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Калашникова Iрина Анатолiївна (паспорт: серiя АН номер 747321 виданий Ленiнським РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 16.10.2008) звiльнена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014р. загальних зборiв акцiонерiв. Призначено: Член наглядової ради Калашникова Iрина Анатолiївна, паспорт АН 747321, видано Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровської обл. 16 жовтня 2008р., частка акцiй - 32,55% , мiсто роботи - приватний пiдприємець. Призначено на посаду строком на 3 роки.
д/нЗвільненоЧлен наглядової радиПоляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.32.55
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Поляцький Роман Анатолiйович (паспорт: серiя АЕ номер 448566 виданий Ленiнським РВ ДМУУМВС України Днiпропетровської обл. 17.12.1996) звiльнена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки Рiшення прийнято протокол №1 вiд 10.04.2014р. загальних зборiв акцiонерiв. Призначено: Член наглядової ради Кравчук Наталiя Юрiївна, паспорт МО 720500, видано Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24 липня 1999р., частка акцiй - 0% , мiсто роботи за останнi 5 рокiв - ТОВ "АВIТО" бухгалтер, ПрАТ ДнЕМЗ головний бухгалтер. Призначено на посаду строком на 3 роки.
д/нЗвільненоРевiзорПоляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.55
Зміст інформації:
Посадова особа Ревiзор Поляцька Марина Анатолiївна (паспорт: серiя АН номер 105049 виданий Ленiнським РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 11.02.2003) звiльнена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014р. загальних зборiв акцiонерiв. Призначено: Ревiзором Поляцька Марина Анатолiївна, паспорт АН 105049, видано Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровської обл. 11 лютого 2003р., частка акцiй - 32,55%, мiсто роботи за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець. Призначено на посаду строком на 3 роки.
д/нЗвільненоГенеральний директорЗосименко Микола ТарасовичАЕ, 585607, 06.04.1997, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.0.98
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Зосименко Микола Тарасович (паспорт: серiя АЕ номер 585607 виданий АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.04.1997) звiльнена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.98000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014 року загальних зборiв акцiонерiв. Призначено: Генеральний директор Зосименко Микола Тарасович, паспорт АЕ 585607, видано АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06 квiтня 1997р., частка акцiй - 0,98%, мiсто роботи за останнi 5 рокiв - ПрАТ ДнЕМЗ, генеральний директор. Призначено на посаду строком на 3 роки.
д/нПризначеноГолова наглядової радиПоляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.55
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Поляцький Роман Анатолiйович (паспорт: серiя АЕ номер 448566 виданий Ленiнським РА ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 17.12.1996) призначена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:ТОВ "Авiто Днiпро" директор, приватний пiдприємець. Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014 року загальних зборiв акцiонерiв.
д/нПризначеноЧлен наглядової радиКалашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.55
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Калашникова Iрина Анатолiївна (паспорт: серiя АН номер 747321 виданий Ленiнським РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 16.10.2008) призначена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: приватний пiдприємець. Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014 року загальних зборiв акцiонерiв.
д/нПризначеноЧлен наглядової радиКравчук Наталiя ЮрiївнаМО, 720500, 24.07.1999, Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Кравчук Наталiя Юрiївна (паспорт: серiя МО номер 720500 виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 24.07.1999) призначена 10.04.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:ТОВ "АВIТО" бухгалтер, ПрАТ "ДнЕМЗ" головний бухгалтер. Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014р. загальних зборiв акцiонерiв.
д/нПризначеноРевiзорПоляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.32.55
Зміст інформації:
Посадова особа Ревiзор Поляцька Марина Анатолiївна (паспорт: серiя АН номер 105049 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 11.02.2003) призначена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 32.55000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:приватний пiдприємець. Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014року загальних зборiв акцiонерiв
д/нПризначеноГенеральний директорЗосименко Микола ТарасовичАЕ, 585607, 06.04.1997, АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.0.98
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Зосименко Микола Тарасович (паспорт: серiя АЕ номер 585607 виданий АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.04.1997) призначена 10.04.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.98000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу- 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:ПрАТ "ДнЕМЗ" генеральний директор. Рiшення прийнято протокол № 1 вiд 10.04.2014 року загальних зборiв акцiонерiв.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.