ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Особлива інформація на 30.08.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГоловний бухгалтерСоколова Вiкторiя ВiталiївнаАН, 543346, 06.11.2006, Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Головний бухгалтер Соколова Вiкторiя Вiталiївна (паспорт: серiя АН номер 543346 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 06.11.2006) звiльнена 30.08.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi-на посадi головного бухгалтера ПРАТ "ДнЕМЗ" перебувала з 2011р. Звiльнено за власним бажанням (наказ №18-к вiд 30.08.2013р.) Замiсть звiльненої особи призначено Кравчук Наталiю Юрiiвну, паспорт МО №720500, виданий Бериславським РО УМВС України в Херсонськiй обл. 24.07.1999р. (наказ №18-к вiд 30.08.2013р.) Часткою у Статутному капiталi товариства не володiє. Посади, якi обiймала: 2012-2013рр - бухгалтер ТОВ "Пiлот", 2010-2011 - ТОВ Авiто-Павлоград", 2007-2010 - ТОВ "Авiто Днiпро". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Безстроково.
д/нПризначеноГоловний бухгалтерКравчук Наталiя ЮрiївнаМО, 720500, 24.07.1999, Бериславський РО УМВС УКраїни в Херсонськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Головний бухгалтер Кравчук Наталiя Юрiївна (паспорт: серiя МО номер 720500 виданий Бериславський РО УМВС УКраїни в Херсонськiй обл. 24.07.1999) призначена 30.08.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - безстроково. Часткою у Статутному капiталi товариства не володiє. Посади, якi обiймала: 2012-2013рр - бухгалтер ТОВ "Пiлот", 2010-2011 - ТОВ Авiто-Павлоград", 2007-2010 - ТОВ "Авiто Днiпро". Рiшення прийнято наказ №18-к вiд 30.08.2013р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )